നദികൾ

 1. സിയാച്ചിന്‍ ഹാമാനിയില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയേത്?
  (A) ഭീമ
  (B) നുബ്ര
  (C) ഷ്യോക്ക്
  (D) ഇബ്.
 2. Show Answer (B) നുബ്ര

 3. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം ഏതു നദിയിലാണ് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നത്?
  (A) ഗംഗ
  (B) യമുന
  (C) കാവേരി
  (D) ബ്രഹ്മപുത്ര
 4. Show Answer (D) ബ്രഹ്മപുത്ര

 5. സാംബസി നദി കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?
  (A) കൊളംബസ്‌
  (B) ഡേവിഡ് ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണ്‍
  (C) ടാസ്മാന്‍
  (D) ജോണ്‍ സ്റ്റുവര്‍ട്ട്‌
 6. Show Answer (B) ഡേവിഡ് ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണ്‍

 7. മഥുര ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
  (A) വൈഗ
  (B) യമുന
  (C) കാവേരി
  (D) ഗംഗ.
 8. Show Answer (B) യമുന

 9. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏത് ?
  (A) സിന്ധു
  (B) ബ്രഹ്മപുത്ര
  (C) ഹുഗ്ലി
  (D) ഗംഗ
 10. Show Answer (D) ഗംഗ

 11. ഭാരതസര്‍ക്കാര്‍ ഗംഗയെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച വര്‍ഷമേത്?
  (A) 2008 നവംബര്‍ 1
  (B) 2008 നവംബര്‍ 2
  (C) 2008 നവംബര്‍ 4
  (D) 2008 നവംബര്‍ 8.
 12. Show Answer (C) 2008 നവംബര്‍ 4

 13. കുറുവാ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ്?
  (A) പെരിയാര്‍
  (B) ഭവാനി
  (C) കബനി
  (D) ഭാരതപ്പുഴ
 14. Show Answer (C) കബനി

 15. 'മാമാങ്കം' നടന്നിരുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?
  (A) പെരിയാർ
  (B) പമ്പ
  (C) മുവാറ്റുപുഴ
  (D) ഭാരതപ്പുഴ
 16. Show Answer (D) ഭാരതപ്പുഴ

 17. പ്രവര അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
  (A) ഗോദാവരി
  (B) കൃഷ്ണാനദി
  (C) കാവേരി
  (D) മഹാനദി.
 18. Show Answer (A) ഗോദാവരി

 19. താജ്മഹൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീർത്താണ്?
  (A) സിന്ധു
  (B) യമുന
  (C) മഹാനദി
  (D) കാവേരി
 20. Show Answer (B) യമുന

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =