നദികൾ

 1. ഏറ്റവും വലിയ നദീതടമുള്ള നദി
  A)നൈൽ
  B) ആമസോൺ
  C) കോംഗോ
  D) ഹൊയാങ്ഹോ
 2. Show Answer B) ആമസോൺ

 3. മൈക്കലാനിരകളിൽ ഉത്ഭവിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പരിക്കുന്ന നദി :
  (A) കാവേരി
  (B) നർമ്മദ
  (C) ഗോദാവരി
  (D) മഹാനദി
 4. Show Answer (D) മഹാനദി

 5. കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ?
  (A) കൃഷ്ണ
  (B) കാവേരി
  (C) നർമ്മദാ
  (D) താപ്തി
 6. Show Answer (B) കാവേരി

 7. ത്സലം നദി പ്രാചീനകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്ങനെ?
  (A) വിപാസ
  (B) ശതദ്രു
  (C) കാളിന്ദി
  (D) വിതാസ്ത.
 8. Show Answer (D) വിതാസ്ത.

 9. 'മാമാങ്കം' നടന്നിരുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ?
  (A) പെരിയാർ
  (B) പമ്പ
  (C) മുവാറ്റുപുഴ
  (D) ഭാരതപ്പുഴ
 10. Show Answer (D) ഭാരതപ്പുഴ

 11. വാരണാസി ഏതു നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
  (A) ഗംഗ
  (B) ഗോമതി
  (C) സരയു
  (D) യമുന.
 12. Show Answer (A) ഗംഗ

 13. ഭഗീരഥി നദിയോടോപ്പം ഏത് നദികൂടി ചേരുമ്പോളാണ് ഗംഗ നദി രൂപം കൊള്ളുന്നത്?
  (A) അളകനന്ദ
  (B) കാവേരി
  (C) ത്സലം
  (D) സത്-ലജ്.
 14. Show Answer (A) അളകനന്ദ

 15. സിന്ധു നദി ഒഴുകുന്ന ഒരേഒരു സംസ്ഥാനം ഏത്?
  (A) പഞ്ചാബ്
  (B) രാജസ്ഥാന്‍
  (C) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
  (D) ജമ്മു കാശ്മീര്‍.
 16. Show Answer (D) ജമ്മു കാശ്മീര്‍.

 17. ഗംഗാ-യമുനാ നദികളുടെ സംഗമസ്ഥലം.
  (A) ഹരിദ്വാര്‍
  (B) അലഹാബാദ്‌
  (C) ബദരീനാഥ്‌
  (D) വാരണാസി
 18. Show Answer (B) അലഹാബാദ്‌

 19. ഇന്ത്യയെ വടക്കേ ഇന്ത്യ തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്ന് വേര്‍തിരിക്കുന്ന നദിയേതാണ്?
  (A) ബ്രഹ്മപുത്ര
  (B) ത്സലം
  (C) നര്‍മ്മദ
  (D) കാവേരി.
 20. Show Answer (C) നര്‍മ്മദ

Send Feedback

two + one =