വന്യജീവി / പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ

 1. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ പക്ഷിസങ്കേതം ഏതാണ്?
  (A) പൊന്മുടി
  (B) ബേക്കല്‍
  (C) തട്ടേക്കാട്‌
  (D) പേപ്പാറ
 2. Show Answer (C) തട്ടേക്കാട്‌

 3. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത്?
  (A) പേപ്പാറ
  (B) ചിമ്മിണി
  (C) പറമ്പിക്കുളം
  (D) ചിന്നാര്‍
 4. Show Answer (D) ചിന്നാര്‍

 5. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശിയ ഉദ്യാനം ഏത്?
  (A)മംഗളവനം
  (B)പമ്പാടുംചോല
  (C)ഇരവികുളം
  (D) പെരിയാർ വന്യ ജീവി സങ്കേതം
 6. Show Answer (B)പമ്പാടുംചോല

 7. ചന്ദ്രപ്രഭാ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമേത്?
  (A) കര്‍ണ്ണാടക
  (B) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
  (C) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്
  (D) രാജസ്ഥാന്‍.
 8. Show Answer (C) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്

 9. കുമരകം പക്ഷിസങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
  (A) എറണാകുളം
  (B) കോട്ടയം
  (C) ആലപ്പുഴ
  (D) കൊല്ലം
 10. Show Answer (B) കോട്ടയം

 11. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആസാമിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് ?
  (A) കുൻഹ
  (B) കാസിരംഗ
  (C) ഹസാരിബാഗ്
  (D) ബന്ദിപ്പൂർ
 12. Show Answer (B) കാസിരംഗ

 13. രാജാജി വന്യമൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
  (A) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
  (B) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്
  (C) ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്
  (D) ഒറീസ്സ
 14. Show Answer (C) ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്

 15. രാജാജി വന്യമൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
  (A) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
  (B) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്
  (C) ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്
  (D) ഒറീസ്സ
 16. Show Answer (C) ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്

 17. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആസാമിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത്?
  (A) കുൻഹ
  (B) കാസിരംഗ
  (C) ഹസാരിബാഗ്
  (D) ബന്ദിപ്പൂർ
 18. Show Answer (B) കാസിരംഗ

 19. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ പക്ഷിസങ്കേതം ഏതാണ്?
  (A) പൊന്മുടി
  (B) ബേക്കല്‍
  (C) തട്ടേക്കാട്‌
  (D) പേപ്പാറ
 20. Show Answer (C) തട്ടേക്കാട്‌

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =