വന്യജീവി / പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ

 1. നേലേ്പ്പാട് പക്ഷിസങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
  (A) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
  (B) ഗോവ
  (C) ഹരിയാന
  (D) കര്‍ണ്ണാടക.
 2. Show Answer (A) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

 3. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത്?
  (A) മഹാരാഷ്ട്ര
  (B) മധ്യപ്രദേശ്
  (C) രാജസ്ഥാന്‍
  (D) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്.
 4. Show Answer (A) മഹാരാഷ്ട്ര

 5. ചെന്തരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതു ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
  (A) പാലക്കാട്
  (B) വയനാട്
  (C) കൊല്ലം
  (D) ഇടുക്കി.
 6. Show Answer (C) കൊല്ലം

 7. ഖാനാ പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം
  (a) ഉത്തർപ്രദേശ്
  (b) രാജസ്ഥാൻ
  (c) ഒറീസ്സ
  (d) തമിഴ്‌നാട്
 8. Show Answer (b) രാജസ്ഥാൻ

 9. ചന്ദ്രപ്രഭാ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമേത്?
  (A) കര്‍ണ്ണാടക
  (B) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
  (C) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്
  (D) രാജസ്ഥാന്‍.
 10. Show Answer (C) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്

 11. കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സൈബർ പാർക്ക് ?
  A) കോഴിക്കോട്
  B) എറണാകുളം
  C) പാലക്കാട്
  D) വയനാട്
 12. Show Answer A) കോഴിക്കോട്

 13. സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് ജില്ലയിൽ ആണ്?
  a) പാലക്കാട്
  b) തൃശൂർ
  c) ഇടുക്കി
  d) വയനാട്
 14. Show Answer a) പാലക്കാട്

 15. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ പക്ഷിസങ്കേതം ഏതാണ്?
  (A) പൊന്മുടി
  (B) ബേക്കല്‍
  (C) തട്ടേക്കാട്‌
  (D) പേപ്പാറ
 16. Show Answer (C) തട്ടേക്കാട്‌

 17. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കൊണ്ട കേരളത്തിലെ വന്യ ജീവി സങ്കേതമേത് ?
  a) മലബാർ
  b) കൊട്ടിയൂർ
  c) തോൽപ്പെട്ടി
  d) മൂത്തങ്ങ
 18. Show Answer b) കൊട്ടിയൂർ

 19. കേരളത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ?
  (A) ഇരവികുളം
  (B) തട്ടേക്കാട്
  (C) നെയ്യാർ
  (D) സൈലൻറ് വാലി
 20. Show Answer (C) നെയ്യാർ

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =