മലയാളം

 1. വിക്ടര്‍ യൂഗോയുടെ പാവങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് തര്‍ജിമചെയ്തത് ആര്?
  (A) വള്ളത്തോള്‍
  (B) കാരൂര്‍ നീലകണ്ഡന്‍ പിള്ള
  (C) നാലാപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന്‍
  (D) കെ.പി.കേശവമേനോന്‍
 2. Show Answer (C) നാലാപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന്‍

 3. 'വിദ്' എന്ന വാക്കിന്റെയര്‍ത്ഥം
  (A) അറിയുക
  (B) ചോദിക്കുക
  (C) കേള്‍ക്കുക
  (D) ഇതൊന്നുമല്ല
 4. Show Answer (A) അറിയുക

 5. ‘Girls eat ice cream’ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ തർജ്ജമ ഏത് ?
  (A) പെൺകുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നു
  (B) പെൺകുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നും
  (C) പെൺകുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്നു
  (D) പെൺകുട്ടികളാണ് ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്നത്
 6. Show Answer (C) പെൺകുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്നു

 7. താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകളില് ആദേശസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത്?
  (A) വെണ്ണീറ്
  (B) കണ്ണീര്
  (C) വിണ്ണാറ്
  (D) എണ്ണൂറ്
 8. Show Answer (C) വിണ്ണാറ്

 9. ധാത്രി എന്ന പദത്തിനർത്ഥം :
  (A) അമ്മ
  (B) സഹോദരി
  (C) വളർത്തമ്മ
  (D) മുത്തശ്ശി
 10. Show Answer (C) വളർത്തമ്മ

 11. ധനാശിപാടുക’ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം വരുന്ന രൂപമേത് ?
  (A) അവസാനിക്കുക
  (B) തുടങ്ങുക
  (C) കൂലികൊടുക്കുക
  (D) പണത്തിന് പാടുക
 12. Show Answer (A) അവസാനിക്കുക

 13. ശരിയായ പദം എഴുതുക :
  (Α) പാദസരം
  (B) പാദസ്സരം
  (C) പാദസൊരം
  (D) പാദസ്വരം
 14. Show Answer (Α) പാദസരം

 15. ആദ്യമായി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം നേടിയ നോവലിസ്റ്റ് :
  ഒ.വി.വിജയൻ
  തകഴി
  എം.മുകുന്ദൻ
  കോവിലൻ

 16. ആദ്യത്തെ വയലാര്‍ അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹയായത്?
  (A) ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം
  (B) സുഗതകുമാരി
  (C) പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍
  (D) ടി.പത്മനാഭന്‍
 17. Show Answer (A) ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം

 18. Money is the root of all evils.
  (A) സകല ദോഷത്തിന്റെയും ഹേതു ധനമായിരിക്കും.
  (B) സകല ദോഷത്തിന്റെയും ഹേതു ധനമായിരിക്കും.
  (C) ധനമില്ലെങ്കില് ദോഷവുമില്ല.
  (D) സകല ദോഷത്തിന്റെയും ഉറവിടം ധനമാണ്.
 19. Show Answer (D) സകല ദോഷത്തിന്റെയും ഉറവിടം ധനമാണ്.

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =