പൊതുവിജ്ഞാനം

 1. ‘നിലോക്കേരി’ പരീക്ഷണ പദ്ധതി ആരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതായിരുന്നു?
  (A) ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ
  (B) പട്ടിക ജാതിക്കാരുടെ
  (C) വനിതകളുടെ
  (D) അഭയാർഥികളുടെ
 2. Show Answer (D) അഭയാർഥികളുടെ

 3. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടുകളുടെ എണ്ണം:
  (A) 5
  (B) 6
  (C) 3
  (D) 4

 4. 2012-ലെ ജ്ഞാനപീഠപുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാര്‍ക്ക്?
  (A) പ്രതിഭാ റോയ്
  (B) റാവൂരി ഭരദ്വാജ്
  (C) ചന്ദ്രശേഖര കമ്പാര്‍
  (D) അമര്‍കാന്ത്
 5. Show Answer (B) റാവൂരി ഭരദ്വാജ്

 6. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷമേത് ?
  a) 1950
  b) 1952
  c) 1951
  d) 1953

 7. 'പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി' എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്?
  (A) യു.എസ്.എ
  (B) യൂ.എസ്.എസ്.ആർ
  (C) യു.കെ
  (D) യു.എ.ഇ
 8. Show Answer (B) യൂ.എസ്.എസ്.ആർ

 9. ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം?
  (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം
  (B) വൈദ്യുതോർജം - യാന്ത്രികോർജം
  (C) യാന്ത്രികോർജം - കാന്തികോർജം
  (D) വൈദ്യുതോർജം - രാസോർജം
 10. Show Answer (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം

 11. ബംഗാളിന്‍റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയേത്?
  (A) കോസി
  (B) ദാമോദര്‍
  (C) മഹാനദി
  (D) ബ്രഹ്മപുത്ര.
 12. Show Answer (B) ദാമോദര്‍

 13. കാണ്ഡം വളരുന്നത് ഏതുതരം ചലനത്തിനുദാഹരണമാണ്?
  (A) ഉദ്ദീപനദിശയുമായി ബന്ധമുള്ള ചലനം
  (B) ഉദ്ദീപനദിശയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചലനം
  (C) യാന്ത്രികമായ ചലനം
  (D) ഇതൊന്നുമല്ല
 14. Show Answer (A) ഉദ്ദീപനദിശയുമായി ബന്ധമുള്ള ചലനം

 15. ഈഴവ മെമ്മോറിയലിനു നേതൃത്തം നല്‍കിയത്?
  (A) ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍
  (B) ഡോ.പല്‍പ്പു
  (C) കെ.കേളപ്പന്‍
  (D) സി.കേശവന്‍
 16. Show Answer (B) ഡോ.പല്‍പ്പു

 17. ആന്ധപ്രദേശിന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാന നഗരി
  (a) സെക്കന്തരാബാദ്
  (b) ഹൈദരാബാദ്
  (c) അമരാവതി
  (d) വിജയവാഡ
 18. Show Answer (c) അമരാവതി

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =