ഭൗതികശാസ്ത്രം

 1. സുര്യനിൽ ഊർജോത്പാദനം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം
  (a) ഫോട്ടോഫിഷൻ
  (b) ഫോട്ടോഫ്യൂഷൻ
  (c) ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ
  (d) ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ
 2. Show Answer (c) ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ

 3. ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങള്‍?
  (A) വായു , ചൂട്‌
  (B) വായു , ഈര്‍പ്പം
  (C) വായു , ഓക്‌സിജന്‍
  (D) ഈര്‍പ്പം , ചൂട്‌
 4. Show Answer (B) വായു , ഈര്‍പ്പം

 5. ഒരു വസ്തുവിന്റെ ദ്രവ്യവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
  (a) റുഥർ ഫോർഡ്
  (b) ഐൻസ്റ്റീൻ
  (c) റോബർട്ട് ബോയിൽ
  (d) H.J. ഭാഭ
 6. Show Answer (b) ഐൻസ്റ്റീൻ

 7. പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ ബലം ഏത്?
  a) ഗുരുത്വാകർഷണബലം
  b) ന്യൂക്ലിയർ ബലം
  c) ഇലക്ട്രോസ്സാറ്റിക്ക് ബലം
  d) വൈദ്യുതകാന്തികബലം
 8. Show Answer b) ന്യൂക്ലിയർ ബലം

 9. ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം?
  (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം
  (B) വൈദ്യുതോർജം - യാന്ത്രികോർജം
  (C) യാന്ത്രികോർജം - കാന്തികോർജം
  (D) വൈദ്യുതോർജം - രാസോർജം
 10. Show Answer (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം

 11. വൈദ്യുത ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം
  (a) വൈദ്യുതോർജം രാസോർജം
  (b) വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജ്ജം
  (c) വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജ്ജം
  (d) വൈദ്യുതോർജം ആണവോർജം
 12. Show Answer (b) വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജ്ജം

 13. മനുഷ്യരിൽ സാധാരണ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകം
  (a) പൊട്ടാസ്യം-40
  (b) കോബാൾട്ട്-60
  (c) അയഡിൻ-131
  (d) പ്ലൂട്ടോണിയം-238
 14. Show Answer (a) പൊട്ടാസ്യം-40

 15. ഭക്ഷണത്തിൽനിന്ന് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജ ത്തിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യുണിറ്റേത്?
  a) ജൂൾ
  b) കലോറി
  c) ന്യൂട്ടൺ
  d) കുതിരശക്തി
 16. Show Answer b) കലോറി

 17. അണക്കെട്ടിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജാലത്തിനു ഏത് ഊർജമാണുള്ളത് ?
  (A )ഗതികോർജം
  (B) യാന്ത്രികോർജം
  (C) താപോർജം
  (D) സ്ഥിതികോർജം
 18. Show Answer (D) സ്ഥിതികോർജം

 19. പ്രവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ?
  (A) ന്യൂട്ടൺ
  (B) ജൂൾ
  (C) ആമ്പിയർ
  (D) വാട്ട്
 20. Show Answer (B) ജൂൾ

Send Feedback

two + one =