രസതന്ത്രം

 1. ഏതാനും മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നൽകിയിരിക്കുന്നു. (പ്രതീകങ്ങൾ യഥാർത്ഥമല്ല) ഇവയിൽ 'S' ബ്ലോക്ക് മൂലകമേതാണ്? P-3S2, Q-3d1 4S2, R-2S22P5, S-3S2 3P5
  (A) P
  (B) Q
  (C) R
  (D) S

 2. വിനാഗിരിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
  (A) അസറ്റിക് ആസിഡ്‌
  (B) ഫോമിക് ആസിഡ്‌
  (C) ടാര്‍ട്ടാറിക് ആസിഡ്‌
  (D) സിട്രിക് ആസിഡ്‌
 3. Show Answer (A) അസറ്റിക് ആസിഡ്‌

 4. കേരളത്തിലെ കടല്‍ത്തീരങ്ങളില്‍ കാണുന്ന കരിമണലില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളില്‍ അണുശക്തി പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഏത്?
  (A) യുറേനിയം
  (B) തോറിയം
  (C) സിസിയം
  (D) ടൈറ്റാനിയം
 5. Show Answer (B) തോറിയം

 6. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൊത്തം ദ്രവ്യത്തിന്‍റെ മുക്കാൽഭാഗവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏത്?
  (A) ഹൈഡ്രജൻ
  (B) ഓക്സിജൻ
  (C) നൈട്രജൻ
  (D) കാർബൺ
 7. Show Answer (A) ഹൈഡ്രജൻ

 8. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി മൂലകങ്ങളെ വര്‍ഗീകരിച്ച് ആവര്‍ത്തനപട്ടിക തയ്യാറാക്കിയ ശാസ്ത്രഞ്ജന്‍?
  (A) ഡോബറൈനര്‍
  (B) ലാവോസിയ
  (C) ന്യൂലാന്‍ഡ്‌സ്
  (D) മെന്‍ഡലിയേഫ്
 9. Show Answer (D) മെന്‍ഡലിയേഫ്

 10. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ പാറയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ?
  (A) തോറിയം
  (B) യുറേനിയം
  (C) നെപ്ട്യൂണിയം
  (D) ടൈറ്റാനിയം
 11. Show Answer (D) ടൈറ്റാനിയം

 12. ഓസ്റ്റ്‌ വാൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏത് ?
  a) നൈട്രിക് ആസിഡ്
  b) സൾഫ്യൂറിക്ക് ആസിഡ്
  c) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
  d) ഫോമാലിൻ
 13. Show Answer a) നൈട്രിക് ആസിഡ്

 14. ചൂട്നീരുരവകളില്‍ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകമേത്?
  (A) തോറിയം
  (B) യുറേനിയം
  (C) പ്ലൂട്ടോണിയം
  (D) റഡോണ്‍
 15. Show Answer (D) റഡോണ്‍

 16. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ 101 -) മത്തെ മൂലകത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ?
  (A) മെന്ഡലേവിയം
  (B) ക്യുറിയം
  (C)കാലിഫോർണിയം
  (D) ടൈറ്റാനിയം
 17. Show Answer (A) മെന്ഡലേവിയം

 18. 'രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് ' - ഈ പേരില് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു ?
  (A) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
  (B) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
  (C) അസറ്റിക് ആസിഡ്
  (D) സിട്രിക് ആസിഡ്
 19. Show Answer (A) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =