ജീവശാസ്ത്രം

 1. ശ്വസന വാതകങ്ങളുടെ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം ഏത്?
  (A) വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ
  (B) പ്ലേറ്റ്ലലെറ്റുകൾ
  (C) ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ
  (D)പ്ലാസ്മ
 2. Show Answer (C) ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ

 3. അർബുദം ബാധിക്കാത്ത മനുഷ്യാവയവം ?
  (A) കരൾ
  (B) തലച്ചോറ്
  (C) വൃക്ക
  (D) ഹൃദയം
 4. Show Answer (D) ഹൃദയം

 5. രക്തപര്യയനം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ?
  (A) റിവറോക്കി
  (B) വില്യം ഐന്തോവൻ
  (C) വില്യം ഹാർവി
  (D) കാൾലാൻഡ് സ്റ്റീനർ
 6. Show Answer (C) വില്യം ഹാർവി

 7. ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി
  (A) കരൾ
  (B) തൈറോയിഡ്
  (C) പാൻക്രിയാസ്
  (D) ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി
 8. Show Answer (C) പാൻക്രിയാസ്

 9. ഒരു ശിശു വളര്‍ന്നുവരുമ്പോള്‍ എല്ലുകളുടെ എണ്ണം .......
  (A) കൂടുന്നു
  (B) വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല
  (C) കുറയുന്നു
  (D) ഓരോ ആളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 10. Show Answer (C) കുറയുന്നു

 11. താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിറ്റാമിൻ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്?
  (A) ട്രോറൈബോഫ്‌ലോവിന്
  (B) തയാമിൻ
  (C) അസ്കോര്ബിക് ആസിഡ്
  (D) സിട്രിക് ആസിഡ്
 12. Show Answer (C) അസ്കോര്ബിക് ആസിഡ്

 13. രക്തത്തിലെ സാധാരണ തോത്?
  (A) 80 - 120 mg / 100 ml
  (B) 110 - 120 mg / 90 ml
  (C) 70 - 140 mg / 110 ml
  (D) 90 - 110 mg / 90 ml
 14. Show Answer (A) 80 - 120 mg / 100 ml

 15. മലമ്പനിക്കു കാരണമായ സൂക്ഷ്മ ജീവി ?
  (A) ബാക്റ്റീരിയ
  (B) പ്രോട്ടോസോവ
  (C) വൈറസ്
  (D) ഫംഗസ്
 16. Show Answer (B) പ്രോട്ടോസോവ

 17. വളരെ ആഴത്തില്‍ വിതച്ച വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം?
  (A) ഓക്‌സിജന്‍ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്‌
  (B) ധാതുലവണങ്ങള്‍ കൂടുതലായതുകൊണ്ട
  (C) നൈട്രജന്‍ കിട്ടാത്തതു കൊണ്ട്‌
  (D) പ്രകാശം കുറവായതുകൊണ്ട്‌
 18. Show Answer (A) ഓക്‌സിജന്‍ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്‌

 19. ഐല്ലുറൊഫോബിയ,ഏതു ജീവിയോടുള്ള ഭയം ആണ്?
  (A)പൂച്ച
  (B)നായ
  (C)തേനീച്ച
  (D)മനുഷ്യൻ
 20. Show Answer (A)പൂച്ച

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =