മലയാള സാഹിത്യം

 1. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം' എന്ന വിഖ്യാതമായ കൃതി രചിച്ചത്?
  (A)വി.ടി.ഭട്ടതിരിപാട്
  (B)ടി.കെ.മാധവൻ
  (C) കെ.പി.കറുപ്പൻ
  (D) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
 2. Show Answer (B)ടി.കെ.മാധവൻ

 3. നളചരിതം ആട്ടക്കഥ എഴുതിയതാര് ?
  (A) ഉണ്ണായി വാര്യര്‍
  (B) ഇരയിമ്മന്‍ തമ്പി
  (C) കോട്ടയത്തുതമ്പുരാന്‍
  (D) കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍
 4. Show Answer (A) ഉണ്ണായി വാര്യര്‍

 5. കവിരാജമാര്‍ഗ്ഗം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് ?
  (A) ദന്തിദുര്‍ഗ്ഗന്‍
  (B) അമോഘവര്‍ഷന്‍
  (C) ഉദയാദിത്യന്‍
  (D) തേജ്പാലന്‍
 6. Show Answer (B) അമോഘവര്‍ഷന്‍

 7. ‘ആപ്പിൾ കാർട്ട്’ എന്ന കൃതി ആരുടെ രചനയാണ്
  (A) ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്
  (B) അമൃതാ പ്രീതം
  (C) ജോർജ്ജ് ബർണാഡ്ഷാ
  (D) മിൽട്ടൻ
 8. Show Answer (C) ജോർജ്ജ് ബർണാഡ്ഷാ

 9. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ ഏത്?
  a) ഭാസ്കരമേനോൻ
  b) ഒരു പ്രണയം
  c) കുന്ദലത
  d) വാസനാവികൃതി
 10. Show Answer d) വാസനാവികൃതി

 11. ഗുരുസാഗരം രചിച്ചത്?
  (A) സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്‌
  (B) എം.മുകുന്ദന്‍
  (C) സി.രാധാകൃഷ്ണന്‍
  (D) ഒ.വി വിജയന്‍
 12. Show Answer (D) ഒ.വി വിജയന്‍

 13. പഴശ്ശിരാജയുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്രനോവൽ രചിച്ചതാര് ?
  (A) കെ.എൻ. പണിക്കർ
  (B) കെ.എം. പണിക്കർ
  (C) സി.വി. രാമൻപിള്ള
  (D) അപ്പൻ തമ്പുരാൻ
 14. Show Answer (B) കെ.എം. പണിക്കർ

 15. 'ചെങ്കല്ലില്‍ രചിച്ച ഇതിഹാസ കാവ്യം' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
  (A) ചാര്‍മിനാര്‍
  (B) കുത്തബ്മീനാര്‍
  (C) ഫത്തേപ്പൂര്‍ സിക്രി
  (D) ഖജൂരാഹോ ക്ഷേത്രം
 16. Show Answer (C) ഫത്തേപ്പൂര്‍ സിക്രി

 17. സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ഏതു കൃതിക്കാണ് കേന്ദ്ര, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത്?
  A) മഹാത്മാവിന്റെ മാർഗം
  B) ആശാന്റെ സീതാകാവും
  C) തത്വമസി
  D) ഗുരുവിന്റെ ദുഃഖം
 18. Show Answer C) തത്വമസി

 19. "മോക്ഷപ്രദീപം',എന്ന കൃതി രചിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്‌?
  (A)ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
  (B)വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
  (C)ശ്രീ നാരായണഗുരു
  (D) ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ
 20. Show Answer (A)ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =