ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

 1. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ 'മൌലികാവകാശങ്ങള്‍' ഏത് രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനയില്‍നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ്?
  (A) ആസ്ട്രേലിയ
  (B) ബ്രിട്ടന്‍
  (C) ഫ്രാന്‍സ്
  (D) യു.എസ്‌.എ
 2. Show Answer (D) യു.എസ്‌.എ

 3. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ 'മൌലികാവകാശങ്ങള്‍' ഏത് രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനയില്‍നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ്?
  (A) ആസ്ട്രേലിയ
  (B) ബ്രിട്ടന്‍
  (C) ഫ്രാന്‍സ്
  (D) യു.എസ്‌.എ
 4. Show Answer (D) യു.എസ്‌.എ

 5. പാര്‍ലമെന്‍റും സംസ്ഥാനനിയമസഭകളും പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാ സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നത്?
  (A) രാഷ്ട്രപതി
  (B) ഉപരാഷ്ട്രപതി
  (C) സുപ്രീംകോടതി
  (D) പ്രധാനമന്ത്രി.
 6. Show Answer (C) സുപ്രീംകോടതി

 7. 10-ാം ഷെഡ്യൂള്‍ ഭരണഘടനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത് ഏത് ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ്?
  (A) 56-ാം ഭേദഗതി;1987
  (B) 73-ാം ഭേദഗതി;1993
  (C) 52-ാം ഭേദഗതി;1985
  (D) 55-ാം ഭേദഗതി;1986.
 8. Show Answer (C) 52-ാം ഭേദഗതി;1985

 9. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആര്‍ട്ടിക്കിളിലാണ് പട്ടികജാതി(SC) കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്?
  (A) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 332
  (B) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 338
  (C) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 338(A)
  (D) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 341.
 10. Show Answer (B) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 338

 11. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച വ്യക്തി ആര്?
  (A) എച്ച്.സി.മുഖര്‍ജി
  (B) പ്രസൂണ്‍ ബാനര്‍ജി
  (C) നെഹ്റു
  (D) അംബേദ്കര്‍.
 12. Show Answer (A) എച്ച്.സി.മുഖര്‍ജി

 13. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നാണ് സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത്?
  (A) ഭാഗം-V
  (B) ഭാഗം-III
  (C) ഭാഗം-I
  (D) ഭാഗം-IV.
 14. Show Answer (B) ഭാഗം-III

 15. അയിത്ത നിര്‍മ്മാര്‍ജനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പേത്?
  (A) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 27
  (B) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 17
  (C) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 7
  (D) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 14
 16. Show Answer (B) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 17

 17. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷകള്‍ എത്രയാണ്?
  (A) 22
  (B) 18
  (C) 28
  (D) 20.

 18. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടുകളുടെ എണ്ണം:
  (A) 5
  (B) 6
  (C) 3
  (D) 4

Send Feedback

two + one =