ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

 1. മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വർഷം?
  a) 1950
  b) 1970
  c) 1976
  d) 1978

 2. ഭരണഘടന നിലവില്‍വന്നശേഷം ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതിഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏത്?
  (A) കേരളം
  (B) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
  (C) പഞ്ചാബ്
  (D) ബീഹാര്‍
 3. Show Answer (C) പഞ്ചാബ്

 4. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണസമിതിയുടെ താല്‍ക്കാലിക പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു?
  (A) ഡോ. ബി.ആര്‍. അംബേദ്ക്കര്‍
  (B) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്‌
  (C) സച്ചിദാനന്ദ സിന്‍ഹ
  (D) രാജഗോപാലാചാരി
 5. Show Answer (C) സച്ചിദാനന്ദ സിന്‍ഹ

 6. രാജ്യസഭയില്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനുമുള്ള പ്രാതിനിധ്യത്തെപ്പറ്റി ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് പട്ടികയിലാണ് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്?
  (A) ഒന്നാമത്തെ
  (B) അഞ്ചാമത്തെ
  (C) നാലാമത്തെ
  (D) അമ്പതാമത്തെ
 7. Show Answer (C) നാലാമത്തെ

 8. ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പിന്നോക്കവിഭാഗത്തിലേയും പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലേയും കുട്ടികള്‍ക്ക് അഡ്മിഷന്‍ സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്?
  (A) 86-ാം ഭേദഗതി
  (B) 93-ാം ഭേദഗതി
  (C) 91-ാം ഭേദഗതി
  (D) 84-ാം ഭേദഗതി.
 9. Show Answer (B) 93-ാം ഭേദഗതി

 10. മൌലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  (A) പ്രസിഡന്‍റ്
  (B) സുപ്രീംകോടതി
  (C) പാര്‍ലമെന്‍റ്
  (D) ഭരണഘടന
 11. Show Answer (B) സുപ്രീംകോടതി

 12. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച വ്യക്തി ആര്?
  (A) എച്ച്.സി.മുഖര്‍ജി
  (B) പ്രസൂണ്‍ ബാനര്‍ജി
  (C) നെഹ്റു
  (D) അംബേദ്കര്‍.
 13. Show Answer (A) എച്ച്.സി.മുഖര്‍ജി

 14. ഭരണഘടന നിലവില്‍വന്നശേഷം ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതിഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏത്?
  (A) കേരളം
  (B) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
  (C) പഞ്ചാബ്
  (D) ബീഹാര്‍
 15. Show Answer (C) പഞ്ചാബ്

 16. ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സമിതി ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കിയത് എന്ന്?
  (A) 1950 ജനുവരി 26
  (B) 1949 നവംബറ് 26
  (C) 1947 ആഗസ്റ്റ് 15
  (D) 1946 മാര്‍ച്ച് 24B.
 17. Show Answer (B) 1949 നവംബറ് 26

 18. ഭരണഘടനാ പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷന്‍ ഏത്?
  (A) ആര്‍.എസ്.സര്‍ക്കാരിയ
  (B) കെ.കെ.നരേന്ദ്രന്‍
  (C) എല്‍.എം.സിംഗ്-വി
  (D) എം.എന്‍.വെങ്കിടചെല്ലയ്യ.
 19. Show Answer (D) എം.എന്‍.വെങ്കിടചെല്ലയ്യ.

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =