ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

 1. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത് ആരാണ്?
  (A) പട്ടായി സീതാരാമയ്യ
  (B) വല്ലഭായ് പട്ടേല്‍
  (C) ബി;എന്‍ റാവു
  (D) എം.എന്‍ റോയ്.
 2. Show Answer (D) എം.എന്‍ റോയ്.

 3. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നാണ് സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത്?
  (A) ഭാഗം-V
  (B) ഭാഗം-III
  (C) ഭാഗം-I
  (D) ഭാഗം-IV.
 4. Show Answer (B) ഭാഗം-III

 5. ജമ്മു-കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ പദവി നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ ഏത്?
  (A) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 360
  (B) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370
  (C) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 340
  (D) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 335.
 6. Show Answer (B) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370

 7. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?
  (A) താക്കൂര്‍ ദാസ് ഭാര്‍ഗവ്
  (B) കെ.എം.മുന്‍ഷി
  (C) എന്‍.എ.പല്‍ക്കിവാല
  (D) ഏണസ്റ്റ് ബാര്‍ക്കര്‍.
 8. Show Answer (A) താക്കൂര്‍ ദാസ് ഭാര്‍ഗവ്

 9. മൌലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  (A) പ്രസിഡന്‍റ്
  (B) സുപ്രീംകോടതി
  (C) പാര്‍ലമെന്‍റ്
  (D) ഭരണഘടന
 10. Show Answer (B) സുപ്രീംകോടതി

 11. ഭരണഘടനയുടെ 19-)0 അനുഛേദം പൗരാവകാശത്തെ എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു?
  (A) 8
  (B) 12
  (C) 6
  (D) 10

 12. 10-ാം ഷെഡ്യൂള്‍ ഭരണഘടനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത് ഏത് ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ്?
  (A) 56-ാം ഭേദഗതി;1987
  (B) 73-ാം ഭേദഗതി;1993
  (C) 52-ാം ഭേദഗതി;1985
  (D) 55-ാം ഭേദഗതി;1986.
 13. Show Answer (C) 52-ാം ഭേദഗതി;1985

 14. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് Minority എന്ന വാക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്?
  (A) Article 25
  (B) Article 26
  (C) Article 28
  (D) Article 29
 15. Show Answer (D) Article 29

 16. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഏത് പദവിയെക്കുറിച്ചാണ് ഭരണഘടനയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത്?
  (A) ലോക്സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍
  (B) അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍
  (C) ഉപപ്രധാനമന്ത്രി
  (D) രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍മാന്‍.
 17. Show Answer (C) ഉപപ്രധാനമന്ത്രി

 18. എത്ര തരം ഭരണഘടന ഭേദഗതികളാണ് ഭരണഘടനയില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?
  (A) 3
  (B) 4
  (C) 2
  (D) 1.

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =