ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം

 1. ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒമേഗ' 3 ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൽസ്യം ഏത് ?
  (A) മതതി (ചാള)
  (B) അയല
  (C) ട്യൂണ
  (D) കരിമീൻ
 2. Show Answer (B) അയല

 3. അധികമായി കഴിഞ്ഞാല്‍ താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഏതു വിറ്റാമിനാണ് കരളില്‍ അടിയുന്നത്?
  (A) വിറ്റാമിന്‍ ഡി
  (B) വിറ്റാമിന്‍ സി
  (C) വിറ്റാമിന്‍ ബി
  (D) വിറ്റാമിന്‍ എ
 4. Show Answer (D) വിറ്റാമിന്‍ എ

 5. 'എക്‌സിമ' എന്ന രോഗം മനുഷ്യന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്നു ?
  (A) ത്വക്ക്‌
  (B) കണ്ണ്‌
  (C) കരള്‍
  (D) തലച്ചോറ്‌
 6. Show Answer (A) ത്വക്ക്‌

 7. ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധവത്കരണത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് പിങ്ക് റിബൺ?
  a) സ്തനാർബുദം
  b) എയ്ഡ്സ്
  c) പ്രമേഹം
  d) അൽഷിമേഴ്‌സ്
 8. Show Answer a) സ്തനാർബുദം

 9. ആർത്രൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് ഏത് അവയവത്തെയാണ് ?
  A) കരളിനെ
  B) കണ്ണിനെ
  C) സന്ധികളെ
  D) നാക്കിനെ
 10. Show Answer C) സന്ധികളെ

 11. രോഗപ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏത് ?
  (A) ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ
  (B) പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ
  (C) കൊളസ്റ്റിറോൾ
  (D) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ
 12. Show Answer (D) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ

 13. ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  (A) യെല്ലോ ഫീവര്‍
  (B) ഗോയിറ്റര്‍
  (C) ഡിഫ്തീരിയ
  (D) ഹീമോഫീലിയ
 14. Show Answer (D) ഹീമോഫീലിയ

 15. സ്കര്‍വി എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ജീവകത്തിന്‍റെ കുറവുമൂലം?
  (A) ജീവകം A
  (B) ജീവകം C
  (C) ജീവകം D
  (D) ജീവകം E
 16. Show Answer (B) ജീവകം C

 17. ഹൈലേറിയ വിരകൾ മൂലം മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമേത് ?
  a) മലമ്പനി
  b) മന്ത്
  c) വയറുകടി
  d) കോളറ
 18. Show Answer b) മന്ത്

 19. ഏത് രോഗാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാന്‍ നടത്തുന്ന പരിശോധനയാണ് ഹാര്‍ഡി-റാന്‍ഡ്-റ്റിറ്റ്ലര്‍ ടെസ്റ്റ്‌?
  (A) ഗ്ലോക്കോമ
  (B) മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്
  (C) ഡിഫ്ത്തീരിയ
  (D) വര്‍ണാന്ധത
 20. Show Answer (D) വര്‍ണാന്ധത

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =