ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം

 1. അധികമായി കഴിഞ്ഞാല്‍ താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഏതു വിറ്റാമിനാണ് കരളില്‍ അടിയുന്നത്?
  (A) വിറ്റാമിന്‍ ഡി
  (B) വിറ്റാമിന്‍ സി
  (C) വിറ്റാമിന്‍ ബി
  (D) വിറ്റാമിന്‍ എ
 2. Show Answer (D) വിറ്റാമിന്‍ എ

 3. മാന്റോക്സ് പരിശോധന ഏതു രോഗത്തിന്റെ നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?
  a) കുഷ്ഠം
  b) എയ്ഡ്സ്
  c) ക്ഷയം
  d) മലേറിയ
 4. Show Answer c) ക്ഷയം

 5. രോഗപ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏത് ?
  (A) ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ
  (B) പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ
  (C) കൊളസ്റ്റിറോൾ
  (D) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ
 6. Show Answer (D) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ

 7. സ്കര്‍വി എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ജീവകത്തിന്‍റെ കുറവുമൂലം?
  (A) ജീവകം A
  (B) ജീവകം C
  (C) ജീവകം D
  (D) ജീവകം E
 8. Show Answer (B) ജീവകം C

 9. ഹൈഗ്രോഗ്രാഫ് എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്
  A) കാറ്റിന്റെ ഗതി അളക്കുന്നതിന്
  B) ജല സാന്ദ്രത അളക്കുന്നതിന്
  C) വായുവിലെ ഈർപ്പം അളക്കുന്നതിന്
  D) വായുവിന്റെ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിന്
 10. Show Answer C) വായുവിലെ ഈർപ്പം അളക്കുന്നതിന്

 11. വിറ്റാമിൻ B3 ന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം ?
  (a) ബെറിബെറി
  (b) റിക്കറ്റ്സ്
  (c) പെല്ലാഗ്ര
  (d) സ്കർവി
 12. Show Answer (c) പെല്ലാഗ്ര

 13. ഇത്തായ് ഇത്തായ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകം
  (A) കാഡ്മിയം
  (B) ആഴ്സ്സെനിക്ക്
  (C) മെർക്കുറി
  (D) കറുത്തീയം
 14. Show Answer (A) കാഡ്മിയം

 15. ബാക്ടീരിയകൾ കാരണമല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം
  (A) ഡിഫ്ത്തീരിയ്യ
  (B) ടൈഫോയ്ഡ്
  (C) ന്യൂമോണിയ
  (D) ചിക്കൻപോക്സ്
 16. Show Answer (D) ചിക്കൻപോക്സ്

 17. പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏത് ?
  (A) സെറിബെല്ലം
  (B) സെറിബ്രം
  (C) തലാമസ്
  (D) മെഡുല്ല ഒബ്ളോംഗേറ്റ
 18. Show Answer (A) സെറിബെല്ലം

 19. ഏഷ്യയിലെ രോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമേത്?
  a) തുർക്കി
  b) മ്യാൻമാർ
  c) മാലദ്വീപ്
  d) തായ്‌വാൻ
 20. Show Answer b) മ്യാൻമാർ

Send Feedback

two + one =